Quy trình hoàn thiện, sửa chữa cải tạo Căn hộ thuộc dự án NOXH - Rice City Linh Đàm