Thông báo công bố điểm hồ sơ, kế hoạch tổ chức bốc thăm căn hộ, ký hợp đồng mua bán - Dự án NOXH Rice City Sông Hồng