Thông báo danh sách Khách hàng dự kiến được giải quyết mua NOXH Rice City Sông Hồng

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT MUA

NOXH RICE CITY SÔNG HỒNG

 

Căn cứ

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Căn cứ Công văn báo cáo Sở Xây Dựng số 980/2017/BICVN-KD – Nội dung: Báo cáo danh sách dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội (nhà ở thu nhập thấp) Rice City Sông Hồng;

- Căn cứ Quyết định số 768/2017/QĐ-BICVN về việc thành lập hội đồng bốc thăm căn hộ và Quy trình bốc thăm căn hộ NOXH Rice City Sông Hồng ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2017;

- Căn cứ hồ sơ của Quý khách đăng ký mua căn hộ tại Dự án Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng;

- Căn cứ quỹ căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng;

Công ty CP BIC Việt Nam trân trọng Thông báo:

I. Quỹ căn hộ tại dự án NOXH Rice City Sông Hồng

Căn cứ Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tổng số căn hộ tại dự án nhà ở xã hội là 289 căn hộ, Công ty cổ phần BIC Việt Nam phải dành 20% diện tích sàn căn hộ dành cho thuê và 20%  diện tích sàn căn hộ để bán thương mại. Do vậy, quỹ căn hộ tại dự án NOXH Rice City Sông Hồng được phân bổ  như sau:

- Tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán: 173 căn hộ;

- Tổng số căn hộ nhà ở xã hội cho thuê: 58 căn hộ;

- Tổng số căn hộ nhà ở xã hội được phép bán thương mại: 58 căn hộ.

II. Căn cứ Quyết định số 768/2017/QĐ-BICVN, Công ty CP BIC Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2017.

  • Ban hành Quy trình tổ chức bốc thăm căn hộ NOXH Rice City Sông Hồng – Quy trình được gửi kèm theo Thông báo tới địa chỉ từng khách hàng từ ngày 28/7 – đến hết ngày 6/8/2017.

III. Danh sách khách hàng dự kiến được giải quyết mua NOXH Rice City Sông Hồng

  • Danh sách bao gồm 173 khách hàng đạt điểm hồ sơ từ 80 điểm trở lên được giải quyết mua NOXH Rice City Sông Hồng - mời Quý khách hàng download tại đây

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức bốc thăm lựa chọn căn hộ.

  • Thời gian 7h30, Ngày 7 tháng 8 năm 2017.
  • Phòng Sinh hoạt Cộng đồng – Tầng 2 tòa nhà Nam – Dự án NOXH Rice City Linh Đàm, KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

V. Thông tin chi tiết xin Quý khách liên hệ.

  • Phòng Kinh Doanh – Công ty CP BIC Việt Nam – Tầng 2 tòa nhà Rainbow, Đường 19/5, KĐT mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại: 024. 3312.0118 máy lẻ 102 -103 – 108
  • Hotline: 01234.880066

Trân trọng thông báo       

 

                                                                                        CÔNG TY CỔ PHẦN BIC VIỆT NAM

                                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                        Lục Thị Mai Trang

 

Quý Khách hàng tải file danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua NOXH Rice City Sông Hồng tại đây