Thông báo hạn nộp tiền đặt cọc mua căn hộ tòa nhà Trung - Tòa nhà Bắc NOXH Rice City Linh Đàm