Thông báo ký hợp đồng mua bán và thanh toán tiền đợt 1 - Tòa nhà Bắc - Dự án NOXH Rice City Linh Đàm thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông báo ký hợp đồng mua bán và thanh toán tiền đợt 1 - Tòa nhà Bắc - Dự án NOXH Rice City Linh Đàm thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội