Thông báo thanh toán tiền căn hộ - Tòa nhà Nam - Dự án NOXH Rice City Linh Đàm