Thông báo thanh toán tiền đợt 1- 20% giá trị căn hộ tòa nhà Nam - Rice City Linh Đàm