Thông báo thanh toán tiền đợt 3 - 20% giá trị căn hộ - Tòa nhà Bắc - Dự án NOXH Rice City Linh Đàm