Thông báo thanh toán tiền Đợt 3 mua căn hộ Dự án Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng - Long Biên, Hà Nội