Thông báo thanh toán tiền đợt 4 - 10% giá trị căn hộ - Tòa nhà Trung - Dự án NOXH Rice City Linh Đàm