Thông báo tiếp nhận hồ sơ mua nhà đợt 2 - Dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN HỒ SƠ MUA NHÀ ĐỢT 2 - DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY LINH ĐÀM

KẾ HOẠCH

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại Dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp (tên thương mại: Nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm) tại các ô đất CT4, CT5 Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

    1. Tên dự án: Dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

    2. Tên thương mại dự án: Nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm.

    3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BIC Việt Nam.

    4. Địa điểm xây dựng: Ô đất CT4, CT5 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

    5. Hồ sơ đăng ký:

- Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/07/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

    6. Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và tiến độ xây dựng dự kiến:

Stt Nội dung Tiến độ thực hiện
Đợt 1 Đợt 2
1 Công trình tiếp nhận hồ sơ: C1 ô đất CT5 A1,A2 ô đất CT5 B1,B2 ô đất CT4
2 Quy mô:      
  - Tầng cao công trình 21 tầng 21 tầng 21 tầng
  - Tổng diện tích sàn xây dựng 21.818,6 m2 26.680,2 m2 21.056,6 m2
  - Số lượng căn hộ 228 căn 280 căn 228 căn
3

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

20/05/2014

-30/05/2014

01/10/2014

-15/10/2014

01/10/2014

-15/10/2014

4 Tiến độ xây dựng dự kiến:      
  - Thời gian thi công xong móng Tháng 07/2014 Tháng 02/2015 Tháng 02/2015
  - Thời điểm bàn giao căn hộ dự kiến Quý I/2016 Quý IV/2016 Quý IV/2016

Lưu ý : Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính (Sáng từ 8h 00’ đến     12h 00’; Chiều từ 13h 30’ đến 15h 30’) trừ ngày lễ, thứ 7 và ngày Chủ nhật.

     7. Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký mua nhà:

Sàn giao dịch Bất động sản - Công ty cổ phần BIC Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Rainbow đường 19/5 Khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0433.120.118 (máy lẻ 102/103);       Fax: 0433.120.119

     8. Thông tin được đăng tải:

+ Trang web của Chủ đầu tư www.bicvietnam.com;

+ Báo Kinh tế Đô thị;

+ Trang web của Sở Xây dựng Hà Nội www.soxaydung.hanoi.gov.vn.

Quý khách hàng xem thông báo theo link dưới đây:

http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/c3s1371p1/vi-VN/Ke-hoach-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-mua-nha-tai-Du-an-x%C3%A2y-dung-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-co-thu-nhap-thap-ten-thuong-mai--Nha-o-xa-hoi-Rice-City-Linh-Dam-tai-cac-o-dat-CT4--CT5-Khu-do-thi-T%C3%A2y-Nam-ho-Linh-Dam--quan-Hoang-Mai--Ha-Noi

 

Khách hàng tải Mẫu hồ sơ và Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo link dưới đây:

http://bicvietnam.vn/du-an-noxh-rice-city-tay-nam-ho-linh-dam

Danh mục: