Tin doanh nghiệp

Tin tức

Để thuận tiện cho quá trình liên hệ giao dịch và phối hợp của các Qúy Ban/ngành, Qúy cơ quan, Qúy Công ty và Qúy Khách hàng. Công ty Cổ phần BIC Việt Nam xin trân trọng thông báo, kể từ 04/10/2012, Công ty chúng tôi chính thức chuyển đến địa chỉ giao dịch mới:
Ngày đăng: 31/10/2012

Pages