logo

Mẫu hồ sơ đăng ký mua & các điều kiện được mua nhà ở xã hội

Kính gửi Quý khách hàng

Hiện nay Bộ Xây Dựng chưa có thông báo ban hành mẫu hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội mới.

Tuy nhiên căn cứ nhu cầu của Quý khách hàng và các Quy định của Luật áp dụng như:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn  thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Quyết định số: 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội  quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chúng tôi xin hướng dẫn hồ sơ mua nhà ở xã hội đang áp dụng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội để quý khách tham khảo như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

2. ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

3. HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ & CÁC MẪU XÁC NHẬN

A. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Download tại đây

B. Mẫu số 01: Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH

Download tại đây

C. Mẫu số 03: Xác nhận đối tượng thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập

Download tại đây

D. Mẫu số 04: Xác nhận đối tượng thực trạng nhà ở trả lại nhà công vụ

Download tại đây

E. Mẫu số 05: Xác nhận UBND cấp Huyện về việc chưa được nhà nước bồi thường

Download tại đây

F. Mẫu số 06: Mẫu đơn tự khai về điều kiện thu nhập

Download tại đây

Quý khách xin lưu ý: Hiện nay công ty CP BIC Việt Nam chưa ban hành mẫu hồ sơ cho các dự án NOXH do chúng tôi làm chủ đầu tư. Trên đây là các thông tin hướng dẫn hồ sơ hiện vẫn đang áp dụng tại các dự án NOXH khác trên địa bàn Hà Nội để quý khách tìm hiểu thêm thông tin.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp cũng như đăng ký nhận thông tin dự án NOXH trực tiếp từ Chủ đầu tư. Kính đề nghị Quý khách hàng liên hệ:

  • Công ty cổ phần BIC Việt Nam
  • Tầng 2, tòa nhà Rainbow, số 79 đường 19/5, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
  • Hotline: 08.6886.5885 – 0834.88.00.66
  • Email: info@bicvietnam.com

View: 1068

Cơ hội nghề nghiệp cùng chúng tôi
kiến tạo tương lai

BIC Việt Nam chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của
cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một
cuộc sống “Đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay
scrolltop