logo

Thông tin việc làm

 • Nơi làm việc
  Hà nội
 • Cấp bậc
  Quản lý
 • Bằng cấp
  Đại học
 • Mức lương
  Thoả thuận
 • Hạn nộp hồ sơ
  06/02/2021

Trưởng bạn quản lý giáo sàn

Nhiệm vụ 1: Xây dựng và triển khai chiến lược mua hàng

- Thiết lập và cập nhật chiến lược mua hàng cho toàn tổng công ty, phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển chung đặc biệt là với chiến lược chuỗi cung ứng

- Xây dựng hệ thống quản lý mua hàng hiệu quả, bao gồm quy trình chính sách và hệ thống thông tin  - Phối hợp với các phòng ban để triển khai chính sách, quy trình mua hàng hiệu quả, bao gồm cả thông tin tiêu chuẩn của các hàng hóa, dịch vụ, máy móc thiết bị (MMTB) cần mua

- Kết nối và tìm kiếm nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ, MMTB chất lượng cao, giá cả phù hợp phục vụ hoạt động mua hàng. 

- Thiết lập các hợp tác chiến lược với các đối tác nhà cung cấp lớn, có tầm ảnh hưởng nhằm đem lại hiệu quả mua hàng tối đa cho tổng công ty trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Nhiệm vụ 2: Quản lý hoạt động mua hàng hàng ngày

- Quản trị hoạt động mua hàng hàng ngày bao gồm: tiếp nhận yêu cầu mua hàng, tìm kiếm nguồn hàng, đề xuất đơn hàng mua (số lượng, giá cả), theo dõi việc thực hiện đơn hàng mua, đóng đơn hàng và làm thủ tục thanh toán.

- Quản lý các quy trình đấu thầu, đấu giá đối với các hoạt động mua hàng có tổng giá trị lớn. 

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong khối quản trị chuỗi cung ứng để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu (thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu) được thực hiện hiệu quả

- Đào tạo và xây dựng đội ngũ phòng cung ứng liên tục và đáp ứng nhu cầu nguồn lực

Cơ hội nghề nghiệp cùng chúng tôi
kiến tạo tương lai

BIC Việt Nam chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của
cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một
cuộc sống “Đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay
scrolltop