Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí 'Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh'

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự 'Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh' 

 

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Căn hộ/ Khách sạn'

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự 'Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Căn hộ/ Khách sạn' 

 

Tuyển dụng vị trí 'Trưởng Phòng Quản lý vận hành'

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng ban Quản lý vận hành '

 

Tuyển dụng vị trí 'Trưởng ban Quản lý vận hành'

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự 'Trưởng ban Quản lý vận hành ' tòa nhà Rice City Sông Hồng.

 

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên kỹ thuật tòa nhà ' năm 2019.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" năm 2019.

Tuyển dụng "Cộng tác viên bán hàng Bất động sản"

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Cộng tác viên bán hàng Bất động sản ' năm 2019.

 

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên thiết kế đồ họa mỹ thuật '

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên thiết kế đồ họa mỹ thuật  ' năm 2019.

 

Tuyển dụng vị trí ' Kế toán tổng hợp ' tháng 06/2019

Công ty cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 06/2019.

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên lái xe ' năm 2019.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên lái xe ' năm 2019.

Tuyển dụng vị trí ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 08/2018

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 08/2018.

Pages