Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên kỹ thuật tòa nhà ' năm 2019.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" năm 2019.

Tuyển dụng "Cộng tác viên bán hàng Bất động sản"

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Cộng tác viên bán hàng Bất động sản ' năm 2019.

 

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên thiết kế đồ họa mỹ thuật '

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên thiết kế đồ họa mỹ thuật  ' năm 2019.

 

Tuyển dụng vị trí ' Kế toán tổng hợp ' tháng 06/2019

Công ty cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 06/2019.

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên lái xe ' năm 2019.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên lái xe ' năm 2019.

Tuyển dụng vị trí ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 08/2018

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên kỹ thuật tòa nhà ' tháng 08/2018

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên Lễ tân - Văn thư ' tháng 08/2018.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự " Nhân viên Lễ tân - Văn thư " tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí ' Hành chính - Thu ngân ' năm 2018.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Hành chính - Thu ngân ' năm 2018.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên cứu hộ bể bơi'.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 04/2018.

Pages