logo

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam

Tầng 2, tòa nhà Rainbow, đường 19/5
Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, tp. Hà Nội

  • 0834 88 00 66 - 08 6886 5885
  • 02433 120 118 - 02433 120 130
  • Fax: 02433 120 119
  • info@bicvietnam.com

Liên hệ qua email

Bản đồ công ty

Cơ hội nghề nghiệp cùng chúng tôi
kiến tạo tương lai

BIC Việt Nam chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của
cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một
cuộc sống “Đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay
scrolltop