Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 11/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 11/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Hành chính - Thu ngân ' tháng 11/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Hành chính - Thu ngân ' tháng 11/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Phụ trách tòa nhà ' tháng 06/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Phụ trách tòa nhà ' tháng 06/2017.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên nấu ăn văn phòng'.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên nấu ăn văn phòng" tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên cứu hộ bể bơi'.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi".

Tuyển dụng vị trí 'Huấn luyện viên phòng tập GYM'.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Huấn luyện viên phòng tập GYM".

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên y tế Câu lạc bộ thể thao'.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên y tế Câu lạc bộ thể thao".

Tuyển dụng vị trí 'Huấn luyện viên phòng tập GYM' tháng 02/2017.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Huấn luyện viên phòng tập GYM" tháng 02/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Bảo vệ tòa nhà ' tháng 11/2016

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự " Bảo vệ tòa nhà " tháng 11/2016.

 

Tuyển dụng vị trí " Phụ trách Ban quản lý tòa nhà " tháng 11/2016

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự " Phụ trách Ban quản lý tòa nhà " tháng 11/2016.

 

Pages