Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí "Trưởng bộ phận kỹ thuật" tháng 11/2016

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Trưởng bộ phận kỹ thuật" tháng 11/2016.

 

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên lái xe' tháng 08/2016

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên lái xe" tháng 08/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên Kinh doanh' CLB thể thao tháng 05/2016

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Nhân viên kinh doanh" CLB thể thao tháng 05/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên pha chế' CLB thể thao tháng 05/2016

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Nhân viên pha chế" CLB thể thao tháng 04/2016

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên Lễ tân' tháng 05/2016

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên Lễ tân" tháng 05/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Huấn luyện viên phòng tập GYM' tháng 04/2016.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Huấn luyện viên phòng tập GYM" tháng 04/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên cứu hộ bể bơi' tháng 04/2016.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 04/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên Lễ tân' tháng 04/2016.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên Lễ tân" tháng 04/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên bảo vệ' tháng 04/2016.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản Công ty. Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên bảo vệ" tháng 04/2016.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên tạp vụ' tháng 04/2016

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên tạp vụ" tháng 04/2016.

Pages