Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí "Trưởng phòng kỹ thuật" tháng 03/2016

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Trưởng phòng kỹ thuật" tháng 03/2016.

 

Tuyển dụng vị trí "Trưởng phòng an ninh" tháng 1/2016

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Trưởng phòng an ninh" tháng 1/2016.

 

Tuyển dụng vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 11/2015

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí  "Kế toán tổng hợp" tháng 11/2015

Tuyển dụng vị trí "Kỹ sư kinh tế xây dựng" tháng 10/2015

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Kỹ sư kinh tế xây dựng" trong tháng 10/2015.

Tuyển dụng vị trí "Kỹ sư cơ điện" tháng 06/2015

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Kỹ sư cơ điện" trong tháng 06/2015.

Tuyển dụng "Nhân viên Lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà" tháng 4/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà" tháng 4/2015

 

Tuyển dụng "Nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 4/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự và an toàn dịch vụ bể bơi trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 4/2015

 

Tuyển dụng vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 01/2015

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Kế toán tổng hợp" trong tháng 01/2015.

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 01/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 01/2015

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên tạp vụ" tháng 01/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên tạp vụ". Hạn nộp hồ sơ đến 15/01/2015.

Pages