Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí "Kỹ sư cơ điện" tháng 06/2015

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Kỹ sư cơ điện" trong tháng 06/2015.

Tuyển dụng "Nhân viên Lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà" tháng 4/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà" tháng 4/2015

 

Tuyển dụng "Nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 4/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự và an toàn dịch vụ bể bơi trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 4/2015

 

Tuyển dụng vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 01/2015

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Kế toán tổng hợp" trong tháng 01/2015.

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 01/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 01/2015

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên tạp vụ" tháng 01/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên tạp vụ". Hạn nộp hồ sơ đến 15/01/2015.

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên bảo vệ" tháng 01/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty và giữ trật tự an toàn tại công trường xây dựng trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự"Nhân viên bảo vệ". Hạn nộp hồ sơ 15/01/2015.

 

Tuyển dụng vị trí "Văn thư - Lễ tân" tháng 11/2014

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Văn thư - Lễ tân" trong tháng 11/2014. Hạn nộp hồ sơ đến 30/11/2014.

Tuyển dụng vị trí "Trưởng ban quản lý tòa nhà" tháng 09/2014

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí Trưởng ban quản lý tòa nhà" trong tháng 09/2014. Hạn nộp hồ sơ đến 15/10/2014.

 

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên kế toán tổng hợp" tháng 09/2014

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Nhân viên kế toán tổng hợp" trong tháng 09/2014. Hạn nộp hồ sơ đến 15/09/2014.

Pages