Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên bảo vệ" tháng 01/2015

Để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty và giữ trật tự an toàn tại công trường xây dựng trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự"Nhân viên bảo vệ". Hạn nộp hồ sơ 15/01/2015.

 

Tuyển dụng vị trí "Văn thư - Lễ tân" tháng 11/2014

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Văn thư - Lễ tân" trong tháng 11/2014. Hạn nộp hồ sơ đến 30/11/2014.

Tuyển dụng vị trí "Trưởng ban quản lý tòa nhà" tháng 09/2014

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí Trưởng ban quản lý tòa nhà" trong tháng 09/2014. Hạn nộp hồ sơ đến 15/10/2014.

 

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên kế toán tổng hợp" tháng 09/2014

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí "Nhân viên kế toán tổng hợp" trong tháng 09/2014. Hạn nộp hồ sơ đến 15/09/2014.

Nhân viên bảo vệ công trường

Để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty và trật tự an toàn tại công trường xây dựng trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự"Nhân viên bảo vệ công trường". Hạn nộp hồ sơ 15/07/2014.

 

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên kỹ thuật điện" tháng 10/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật điện" (Công trình dân dụng)

 

Tuyển dụng "Giáo viên dạy Yoga" tháng 5/2013

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Giáo viên dạy Yoga".

 

Tuyển dụng "nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 4/2013

Để đáp ứng an toàn dịch vụ bể bơi, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi".

 

Tuyển dụng nhân viên Lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà".

Tuyển dụng nhân viên Tạp vụ tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên tạp vụ".

Pages