Tuyển dụng

Nhân viên bảo vệ công trường

Để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty và trật tự an toàn tại công trường xây dựng trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự"Nhân viên bảo vệ công trường". Hạn nộp hồ sơ 15/07/2014.

 

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên kỹ thuật điện" tháng 10/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật điện" (Công trình dân dụng)

 

Tuyển dụng "Giáo viên dạy Yoga" tháng 5/2013

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Giáo viên dạy Yoga".

 

Tuyển dụng "nhân viên cứu hộ bể bơi" tháng 4/2013

Để đáp ứng an toàn dịch vụ bể bơi, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên cứu hộ bể bơi".

 

Tuyển dụng nhân viên Lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên lễ tân tầng dịch vụ tòa nhà".

Tuyển dụng nhân viên Tạp vụ tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên tạp vụ".

Tuyển dụng nhân viên quản lý thiết kế tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên quản lý thiết kế".

Tuyển dụng nhân viên Marketing BĐS tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên Marketing bất động sản".

Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Kế toán trưởng" Công ty.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên kế toán tổng hợp

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kế toán tổng hợp"

Pages