Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên quản lý thiết kế tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên quản lý thiết kế".

Tuyển dụng nhân viên Marketing BĐS tháng 4/2013

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên Marketing bất động sản".

Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Kế toán trưởng" Công ty.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên kế toán tổng hợp

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kế toán tổng hợp"

Tuyển dụng nhân sự tháng 11.2011

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong thời gian tới, công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí nhân sự sau:

1. Trợ lý Tổng giám đốc (Mã số: LD01)

Pages