Điều chỉnh thời hạn ký hợp đồng đợt 1 - Dự án Nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm