Thông báo thanh toán tiền đợt 3 - 20% giá trị căn hộ - Tòa nhà Trung - Dự án NOXH Rice City Linh Đàm