logo

Tình hình sinh lợi nhuận trong bất động sản mà bạn nên biết

Nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phát triển tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, thị trường gặp phải đối mặt do chính phủ nghĩ định siết chặc việc cấp phép xây dựng các dự án mới. Và chấn chỉnh là các hệ số rủi ro với các khoản vay bất động sản. Một trong những vấn đề được chú trọng được xem là đánh giá hiệu quả hoạt động đó chính là những tỷ suất lợi nhuận sinh lời. Vậy bạn hiểu tỷ suất lợi nhuận tại sao nó lại quan trọng đối với thị trường bất động sản đến như vậy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ ràng về tình hình sinh lợi nhuận trong bất động sản hơn nữa nhé.

Giới thiệu sơ lược về tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là chỉ số tài chính dùng để phản ánh trực tiếp tình hình sinh lợi trong kinh doanh và đầu tư. Nó thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận với tổng số vốn đã được đầu tư. Sử dụng trong một thời điểm nhất định. Tổng số vốn này có thể bao gồm cả vốn cố định và vốn lưu động. Tỷ suất lợi nhuận hiện nay được viết tắt là ROS (Return On Sales).

Từ đây, chúng ta có thể xác định tình hình sinh lợi thực tế của công ty. Và biết được lãi ròng của các cổ đông trong doanh nghiệp đó. Theo đó, những thành phần tính ở trên đều có thể lấy từ bá cáo kinh doanh của công ty.

Giới thiệu sơ lược về tỷ suất lợi nhuận

Hiện nay người đầu tư hay doanh nghiệp đều rất coi trọng chỉ số ROS này. Lý do là vì đây là con số trực quan thể hiện mức độ hiệu quả của mô hình kinh doanh đang được sử dụng tính đến thời điểm tính toán. Thông qua tình hình sinh lợi nhuận này mà các doanh nghiệp. Có thể tính được lãi ròng để trả cho các cổ đông trong Hội đồng quản trị.

Hiện nay có hai loại tỷ suất lợi nhuận đang được quan tâm và sử dụng nhiều nhất là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất sinh lợi. Lưu ý tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng được viết tắt là ROS. Và kí hiệu này thường được dùng để chỉ tỷ suất trên doanh thu.

Tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào doanh thu

Đây là chỉ số thể hiện mối tương quan giữa lợi nhuận thu về so với tổng doanh thu trong một kỳ. Là con số tài chính cơ bản để đánh giá hoạt động kinh doanh của một mô hình đầu tư nào đó. ROS thường được đo bằng % và là tỉ số có thể thay đổi khi biến lợi nhuận và doanh thu có thay đổi.

Công thức tính ROS chính xác

Công thức chính thức tính ROS hiện nay như sau:

ROS = Tổng lợi nhuận ròng hoặc sau thuế / Tổng doanh thu thuần

Từ công thức nói trên ta có thể suy ra ROS có thể bị tác động bởi hai nhân tố:

 • Lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế: ROS chỉ có thể tăng khi giá trị lợi nhuận ròng (đã trừ thuế) tăng cao.
 • Chi phí, vốn đầu tư phải bỏ ra: Do lợi nhuận là doanh thu sau khi trừ đi các chi phí nên ROS cũng chỉ tăng khi chi phí trên giảm tối đa.
 • Một số biến khác cũng có thể ảnh hưởng đến ROS tuy nhiên hai nhân tố lớn trên đây được quan tâm hơn cả.

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận mà nên biết

ROS luôn là một chỉ số tài chính quan trọng đối với các mô hình kinh doanh và đầu tư. Cụ thể chúng là thước đo khả năng sinh lãi trong một khoảng thời gian nhất định của mô hình kinh doanh đó. ROS luôn là một chỉ số tài chính quan trọng đối với các mô hình kinh doanh và đầu tư.

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận mà nên biết

Khi sử dụng ROS chúng ta sẽ tính toán được lợi nhuận đang chiếm bao nhiêu trên tổng số doanh thu. Thường thì ROS sẽ được đánh giá theo mỗi tháng, mỗi quý hoặc mỗi năm. Theo đó chúng ta có thể xét các trường hợp dưới đây:

 • ROS là số dương thì mô hình kinh doanh, đầu tư đang hiệu quả. Tỷ suất ROS càng cao thì chứng tỏ lãi càng nhiều.
 • ROS là số rất nhỏ đến âm thì mô hình kinh doanh, đầu tư đang thua lỗ. Tức là phương hướng kinh doanh đang có vấn đề. Tình trạng không hiệu quả này nếu còn kéo dài. Thì cần tính toán thêm cả giá trị đầu vào, doanh thu để cân bằng lại.

Thực hư vai trò của ROS

Cùng với ý nghĩa trực quan như trên thì ROS cũng đóng vai trò khá quan trọng. Đối với các mô hình kinh doanh, đầu tư. Cụ thể như sau:

 • ROS góp phần đánh giá mức độ hiệu quả sinh lợi nhuận: Những người có chuyên môn luôn nhìn vào ROS để đánh giá tình trạng hoạt động của mô hình kinh doanh. Mô hình đó đang lãi thì con số bắt buộc phải dương và ngược lại. Đây cũng là cầu nối để dự báo bức tranh tài chính của mô hình trong thời gian tới.
 • ROS giúp nhà đầu tư hoạch định chiến lược: Chỉ khi nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh nhất về sự hiệu quả của mô hình kinh doanh hiện tại thì mới có thể đưa ra các hoạch định chiến lược cho tương lai. Đây chính là lúc ROS phát huy tác dụng. Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào tỷ suất này cùng các biến số tác động lên nó để điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình.
 • ROS là yếu tố thu hút vốn: Đa số các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư hiện nay đều tập trung nâng cao chỉ số ROS nếu muốn huy động vốn từ bên ngoài. Lý do là vì các nhà đầu tư khác sẽ nhìn vào hiệu quả sinh lợi nhuận trước đó của mô hình kinh doanh rồi mới quyết định đầu tư.

Tìm hiểu về tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý?

Sau khi tìm hiểu tỷ suất lợi nhuận là gì, câu hỏi tiếp theo cần trả lời là con số này ở mức bao nhiêu thì hợp lý? Thực tế, khá khó để có thể trả lời chu toàn câu hỏi này, tuy nhiên bạn có thể căn cứ vào một trong những kinh nghiệm dưới đây để đánh giá chỉ số ROS:

 • Không thể so sánh ROS giữa hai mô hình kinh doanh thuộc hai ngành, lĩnh vực khác nhau. Chúng chỉ có khả năng so sánh tương quan với mức trung bình ngành tương ứng với nhau mà thôi.
 • Một công ty có thể bắt đầu được đánh giá cao nếu ROS độc lập lớn hơn 10%.
 • Chỉ số ROS không những cần cao mà còn cần sự tăng trưởng ổn định. Do đó một công ty được đánh giá là mạnh nếu xu hướng của ROS luôn tăng trong vòng 3 – 5 năm liên tiếp.
 • Tùy theo chiến lược kinh doanh mà ROS có thể âm để kích cầu. Như vậy một số trường hợp sẽ là chủ quan nếu chỉ căn cứ vào ROS âm để nói công ty thua lỗ.

Xem xét tỷ suất lợi nhuận trên vốn

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn là để chỉ mối tương quan giữa lợi nhuận với vốn của chủ sở hữu. Tỷ suất này được viết tắt là ROE (Return On Equity).

ROE thường là chỉ số quan trọng để đối chiếu sự khả quan khi đầu tư cổ phiếu hoặc mua chứng khoán của một công ty, doanh nghiệp nào đó. Đôi khi nó cũng dùng để so sánh hai công ty cùng ngành.

Xem xét tỷ suất lợi nhuận trên vốn

Hiện nay các chuyên gia cũng đưa ra nhận định rằng. ROE còn phản ánh lợi nhuận tài sản ròng của doanh nghiệp. Căn cứ của lập luận này là vì vốn của chủ sở hữu (là các cổ đông). Chính bằng tổng tài sản công ty sau khi đã trừ các khoản nợ (bao gồm dài hạn và ngắn hạn). Như vậy thông qua ROE người ta cũng đồng thời đánh giá được hiệu quả của việc công ty sử dụng tài sản chung để tạo lợi nhuận.

Công thức tính ROE chuẩn xác

Bạn có thể tính được tỷ suất ROE theo cách tính tỷ suất lợi nhuận bình quân như sau:

ROE = Lợi nhuận ròng của công ty / Vốn chủ sở hữu

Trong đó cần lưu ý:

 • Lợi nhuận ròng của công ty là thu nhập đã trừ thuế. Cũng như các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Các phụ phí khác trong quá trình kinh doanh.
 • Vốn chủ sở hữu có thể là vốn của riêng 1 cá nhân hoặc của các cổ đông. Tuy nhiên vốn góp kinh doanh này cần được thực hiện đối với công ty từ ít nhất hai giai đoạn phát triển kinh doanh liền nhau.

Ý nghĩa của ROE bạn nên biết

ROE là viết tắt từ cụm Return On Equity. Có nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay lợi nhuận trên vốn.

Đây là chỉ số nhằm đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Ví dụ, bạn bỏ tiền của chính mình ra để mở một quán ăn. Trong 12 tháng sản sinh một số tiền lời nhất định. Thì ROE sẽ là tỷ số của tiền lời / tiền vốn mà bạn bỏ ra. Đơn vị tính ROE là %.

Nếu bạn muốn so sánh sự hiệu quả trong hoạt động giữa các công ty đang cạnh tranh. Hoặc các mô hình kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực thì ROE chính là chỉ số lý tưởng.

Một công ty hoạt động hiệu quả, kinh doanh sinh lời. Thì tỷ suất ROE sẽ luôn ổn định và tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên nếu ROE có dấu hiệu chững lại, giảm sâu hoặc tăng giảm bất thường thì chứng tỏ công ty. Hoặc mô hình kinh doanh đó đang không hiệu quả. Khả năng tái đầu tư và sử dụng vốn kém. Bạn tuyệt đối không nên đầu tư vốn thêm vào trong trường hợp này.

Yếu tố ROE có hạn chế nào không?

Thực tế thì ROE là một trong những công cụ tài chính rất hữu dụng nhưng cũng có hạn chế nhất định. Bạn cần phân tích các biến tác động rất cẩn thận thì mới có thế tính đúng ROE được.

Việc đánh giá và tính toán ROE thường xuyên xảy ra sai lệch vì lý do mua bán cổ phần qua lại trong cùng một công ty. Ví như trường hợp một công ty tự thu mua cổ phiếu hoặc sản phẩm của mình ngoài thị trường. Thì vô tình ROE sẽ được đẩy cao. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh của công ty đó đang hiệu quả.

Tình hình sinh lợi nhuận

Mặt khác việc so sánh đối chiếu thông qua ROE cũng cần được xem xét kỹ. Loại trừ các yếu tố như giá trị thương hiệu, bản quyền,… Chúng là các biến không thể tính toán qua ROE. Nên không thể đem gộp lại để so sánh bằng chỉ số này được.

Những yếu tố của các tỷ suất lợi nhuận trong bất động sản

Các tỷ số lợi nhuận như đã nói ở trên. Sẽ cho phép đánh giá mức độ hiệu quả của một mô hình kinh doanh nào đó. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản cũng thường xuyên áp dụng tỷ số này. Để xác định các kênh đầu tư bất động sản hợp lý, hấp dẫn cho mình.

Các kênh đầu tư bất động sản đang được xem là đạt tỷ suất lợi nhuận cực cao hiện nay có thể kể đến như:

 • Các mô hình căn hộ giá rẻ: Ngoài việc tận dụng sự chênh lệch của giá khi mua đi bán lại các căn hộ. Để sinh lợi nhuận thì nhà đầu tư còn kỳ vọng về sự tăng giá. Theo khảo sát thị trường bất động sản. Giá của phân khúc nhà ở này đã tăng 4 – 6% so với cùng kỳ năm. Dựa vào độ yêu thích của thị trường đối với mô hình nhà này thì giá sẽ còn tiếp tục tăng.
 • Mô hình căn hộ cao cấp: Đối với mô hình này tỷ số lợi nhuận sẽ rất khả quan nếu đầu tư cho thuê. Lợi tức thu về từ việc cho thuê thậm chí còn cao hơn bán đứt từ 7 – 10%.

Trên đây chúng tôi đã giải thích các khái niệm liên quan đến tỷ suất lợi nhuận cũng như các công thức tính. Ứng dụng của tỷ suất này trong lĩnh vực bất động sản. Hy vọng rằng thông qua công cụ này. Sẽ giúp cho các nhà đầu tư sẽ xây dựng được nhiều thương vụ kinh doanh sinh lời cao!

Nguồn: batdongsan.com.vn

View: 1664

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP BIC VIỆT NAM 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hotline tư vấn:
0834 88 0066 hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. 
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

scrolltop
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI